เสนอพื้นที่ให้เรา

ตั้งเทสโก้ โลตัส บนที่ดินหรืออาคารของคุณ

รายละเอียดเสนอพื้นที่

เทสโก้ โลตัส ขอขอบคุณสำหรับความสนใจของท่านมา ณ ที่นี้ ทางเราจะใช้ข้อมูลรายละเอียดตามข้อเสนอของท่านเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้นในการคัดเลือกพี้นที่ สำหรับ [Property Channel] ของ เทสโก้ โลตัส กรณีหากมีความจำเป็นทางเราอาจมีการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกลุ่มบริษัทในเครือของเทสโก้ โลตัส ในกรณีที่พื้นที่ของท่านได้รับจากพิจารณา ทางเราจะทำการติดต่อไปยังไปท่านตามข้อมูลให้ไว้ เพื่อพิจารณาเงื่อนไขในขั้นตอนต่อไป กรณีหากท่านยังไม่ได้รับการติดต่อหรือพื้นที่ของท่านยังไม่ได้รับการพิจารณาในครั้งนี้ ทางเราขออนุญาตจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดพื้นที่ของท่านไว้ในระบบเพื่อความสะดวกในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ในครั้งถัดไป แต่อย่างไรก็ตามท่านสามารถแจ้งให้เราลบข้อมูลของท่านออกจากระบบของเราได้ทุกเมื่อหากท่านไม่ต้องการให้เราจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกพื้นที่ตามเงื่อนไขและกระบวนการพิจารณาภายในของบริษัทเป็นสำคัญ นอกจากนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้


*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน