ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ช้อปฟิน ยีนส์แว่นตา ลุ้นทริปไหว้พระกับหมอช้าง ณ มาเก๊า 3 วัน 2 คืน

14 พฤศจิกายน 2562
รางวัล แพ็คเกจทัวร์ Exclusive ไหว้พระกับ อจ.ช้าง ทศพร ศรีตุลา
ไป - กลับ กรุงเทพฯ - มาเก๊า จำนวน 2 ที่นั่ง 3 วัน 2 คืน  จำนวน 12 รางวัล
 
No. ชื่อ-นามสกุล เลขที่ใบเสร็จร้านค้า ร้านค้า
1 ชมพูนุท อิ่มทะเล 1618435 KT optic
2 วัสกร ทวีศรี 000003 Top Charoen
3 ณัฐดนัย ทองเดชศรี 1S080A1902639 MC Jeans
4 บุญธรรม พิตระเจริญ 000006 Top Charoen
5 สิริกร หาญชนะ 1S293A1902216 MC Jeans
6 สมชาย เที่ยงทัศน์ 004-2-00192 Top Charoen
7 กันยาภรณ์ ศิริล้น 1697774 KT optic
8 สุธกิจ อุดมทรัพย์ 005-2-00220 Top Charoen
9 รภัสสรณ์ ศุภวณิชย์สกุล 000008 Top Charoen
10 ปิยธิดา พารอด 1S237A1902347 MC Jeans
11 สหกมล เรืองหิรัญ 1S040A1903853 MC Jeans
12 สิริกาญจน์ นิธิกิตติวัฒน์ 000027 Top Charoen

หมายเหตุ : สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลท่องเที่ยวทัวร์มาเก๊า
1. ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
2. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-9800 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.) และยืนยันการรับรางวัล ภายใน 3 วัน หลังการประกาศรางวัล 
3. หากเกินวันที่กำหนดหรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ ทางคณะกรรมการจะเลือกรายชื่อสำรองขึ้นมารับรางวัลทันที
4. ณ วันรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง และสำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
5. ณ วันรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาหนังสือเดินทางมา 1 ฉบับ และต้องมีอายุการใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน 
6. กำหนดการเดินทาง วันที่ 6 ธ.ค. 62 กลับถึงประเทศไทย วันที่ 8 ธ.ค. 62
7. รับรางวัลวันที่ 22 พ.ย. 62 ณ เทสโก้ โลตัส สาขาบางกะปิ เวลา 14.00 น.
 
View2K
Share

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย