ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมลุ้นโชคทอง สำหรับการจ่ายบิล ค่าน้ำ ค่าไฟ

26 มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมลุ้นโชคทอง
 
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563

ซึ่งมีการจับรางวัลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม  2564 ที่โลตัส สาขารัตนาธิเบศน์ (บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด  เลขที่ 37/112 หมู่ที่ 8  ถนนรัตนาธิเบศน์  ตำบลตลาดขวัญ นนทบุรี  11000)

รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 142,500 บาท  รวมมูลค่า 142,500 บาท
 1. คุณ จิระศักดิ์ ชาญพิทยกิจ

 

รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน  1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ28,500 บาท รวมมูลค่า 28,500 บาท

 1. คุณ แสงทอง ปู่น้อย

 

รางวัลที่ 3 ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน  10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 14,250 บาท รวมมูลค่า 142,500 บาท

 1. คุณ สมัย วีรตันตยำภรณ์
 2. คุณ เด่นศรี  หินสอ
 3. คุณ วันชัย แหสมุทร   
 4. คุณ มลเทียน แท่นแก้ว
 5. คุณ มำแส่  -
 6. คุณ ชลอ  กิจสมโภชน์
 7. คุณ สมศักดิ์ จันทรวิจิตร
 8. คุณ วิลาวรรณ  จุ้ยจั่น
 9. คุณ ตะวันชาย มยุรีสวรรค์
 10. คุณ วิชัย จำปาศรี

 
รวมจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 12 รางวัล มูลค่ารวมกว่า  300,000 บาท*ราคาทอง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563

เทสโก้ โลตัส (บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ) ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการสละสิทธิ์ ของผู้โชคดี กรณีไม่ได้รับการยืนยันกลับภายในวันที่  2  กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะทำการติดต่อผู้โชคดีในรายชื่อสำรองต่อไป  ซึ่งผู้โชคดีดังประกาศข้างต้นสามารถติดต่อ เพื่อยืนยันการรับรางวัลได้ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด  โทร 02-5919800 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. 

View5

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย